Snerydning

Det skal du gøre som grundejer:

Alle har pligt til at rydde sne og foretage glatførebekæmpelse på fortov og sti ud for deres ejendom. Det skal ske lige fra morgenstunden. 

Ligger din grund langs en privat fællesvej, skal du også rydde sne og bekæmpe is på kørebanen. Husk at rydde og gruse indgange, trapper og pladser omkring affaldsbeholdere og postkasser. Eventuelle brandhaner ud for en grund skal også holdes fri for sne.

Husk at du kan påføres erstatningsansvar ved uheld eller ulykker, som sker, fordi du ikke har overholdt din pligt til at bekæmpe glatføre! Kommunen fører tilsyn med, at grundejere opfylder deres forpligtelser. I tilfælde af mangler kan Kommunen lade snerydning og lignende ske for ejers regning. 

Grundejerforeningen hjælper med snerydningen af de private veje

Grundejerforeningen bestiller snerydning af de private fællesveje, hvis der falder mere end ca. 10 - 15 cm sne. Denne snerydning fratager ikke den enkelte grundejers forpligtigelse, men skal kun betragtes som en hjælp!

Det er stadigvæk grundejeren, der har ansvaret for renholdelse og snerydning af fortov og vej.

Holder din bil i vejen for sneploven?

En sneplov fylder meget på vores små veje og det kan være svært for ploven at komme forbi en parkeret bil. Så tænk lige over, hvordan du parkerer, især hvis der er udsigt til sne. Vi oplever jævnligt, at en vej ikke kan ryddes, fordi en enkelt bil holder i vejen. Og tænk dig om, inden du kører ud eller ind!

Snerydning af stierne i Vængerne - nu også i weekenden

Grundejerforeningen har lavet denne aftale: Stierne i fællesarealet imellem Skovgårdsvænget og Jegstrupvænget, ryddes alle på hverdage inden kl. 07.30. Der glatførebekæmpes primært med grus alene. 

Desuden bliver der nu også ryddet for sne i weekenden inden kl. 8, da mange har efterspurgt dette.

Mange af de korte stier i Vængerne ryddes ikke for sne, da vi af erfaring ved, at de ikke benyttes, når der er sne. 

I Jegstrupvænget bliver der ikke ryddet på stien mellem nr. 75-81, 189-195, 209-211, 315-321, 337-343, 491-497, 511-517 og 531-537.

I Skovgårdsvænget bliver der ikke ryddet på stien mellem nr. 74-80, 284-290 og 456-462.

Stierne mellem 256-262 og 484-490 bliver dog ryddet.

Her sneryddes stier