Butiksbygning - Orholt Allé 10


Orholt Allé 10

Tillæg til deklarationen

Hent den pr. 3. marts 2016 nye servitut til deklarationen her.

Orientering om Orholt Allé 10

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i marts måned, ud over de ordinære bestyrelsesmøder holdt en del ekstraordinære møder, for at drøfte henvendelsen fra Motion og Liv, der ville købe og indrette den tidligere dagligvare butik til fitness center.

Vi skal her komme med en gennemgang af forløbet.

I sidste nummer af bladet (marts 2015) skrev vi at bestyrelsen i oktober måned 2014 fik en henvendelse fra byggefirmaet Bofo-concept, som havde planer om at total renovere de gamle butikslokaler på Orholt Allé, også kaldet Bilde bygningen.

Dette firma har nu opgivet sine planer.

Herefter er bestyrelsen, som vi tidligere har orienteret om, blevet kontaktet af en personkreds, som ønsker at indrette et fitness center i bygningerne.

Før de går igang vil de have grundejerforeningen til at slette en klausul i deklarationen for området.

Bestyrelsen er enige i, at bygningerne og området trænger til en kraftig renovering, og ser gerne et fitness center i lokalerne, men er mere tilbageholdende med at slette klausulen i deklarationen, om at bygningen er midlertidigt butiksareal og igen skal indgå i det grønne område, når dette ikke længere er aktuelt.

Der er et stort pres fra Motion og Liv på at få fjernet klausulen, og de har afholdt et informations møde i bygningen for grundejere i Vængerne.

Bestyrelsen indkaldte til en ekstra ordinær generalforsamling for at orientere om planerne, samt en efterfølgende afstemning om deklarationen skulle ændres.

Personkredsen omkring Motion og Liv stillede spørgsmål ved, at vi i følge vore vedtægter ikke kan stemme med fuldmagt, og en person udenfor personkredsen i Motion & Liv, startede en fuldmagtsindsamling, samt en ulødig debat på Facebook.

En i personkredsen omkring Motion og Liv, havde også lavet et indlæg på Vængerne’s Facebook side, hvor han havde skrevet et udokumenteret indlæg. Bestyrelsen har derfor lukket denne Facebook side, idet den kun var oprettet til brug for information fra foreningen til medlemmerne, og henviser i stedet til vort nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig på hjemmesiden.

På baggrund af tvivlen om tolkningen af deklarationen, samt spørgsmålet om afstemning med fuldmagt, gjorde at bestyrelsen aflyste den indkaldte ekstraordinære generalforsamling, og har brugt den mellemliggende tid til at få dette ordentligt undersøgt dels ved kommunen, og dels ved vores advokat.

Der har tidligere været regler i vore vedtægter om at der kunne stemmes med en fuldmagt. Dette blev i forbindelse med ændringer i vedtægterne, hvor det blev ændret til at hver parcel fik 2 stemmer, på vejledning fra vores advokat fjernet. Med begrundelsen at det var en overflødig paragraf, når der ikke kunne stemmes med fuldmagt.

Bestyrelsen har siden den ordinære generalforsamling i marts måned holdt flere ekstraordinære bestyrelsesmøder for at drøfte spørgsmålet om Bilde bygningen. Endvidere har der været rettet henvendelse til byggejuridisk afdeling, ved Aarhus kommune for at få deres tolkning af klausulens betydning, ligesom bestyrelsen har rettet flere henvendelser til vores advokat og afholdt møde med denne for at blive rådgivet i vor stillingtagen til hvad der skal ske med bygningen og området, som ligger stærkt forømt hen.

Endvidere har personer fra Motion og Liv ved personlige henvendelser til bestyrelsesmedlemmer, lagt pres på bestyrelsen for at påvirke vores beslutning. Samtidig har de lagt pres på bestyrelsen for at acceptere, at bygningen kan anvendes til Fitness Center.

Bestyrelsen har umiddelbart intet imod anvendelsen til Fitness Center, men er skeptiske overfor hvad der vil komme når Fitness Centeret evt. ophører, og der så på baggrund af denne godkendelse til anden anvendelse, vil være givet grønt lys for at bygningen også fremover uden at grundejerforeningen bliver hørt og accepterer det, vil kunne bruges til anden anvendelse end det oprindelige formål, som dagligvare butik.

I forbindelse med Motion og Liv’s ønske om køb af bygningen, har ejerne KFI A/S fået tinglyst en ny klausul på arealet, der gør at bygningerne ikke fremover vil kunne anvendes til deres oprindelig formål som dagligvare butik.

Senest har Motion & Liv meddelt bestyrelsen, at de nu har droppet deres planer om køb af bygningen, og forsøger at indgå en langtidslejeaftale med KFI A/S, hvor de så vil have Vængerne til at acceptere den fremtidige brug.

Bestyrelsen har derfor bedt vores advokat om at kontakte KFI A/S, for en afklaring af, hvordan de fortolker/forholder sig til deklarationen, som giver Vængerne ret til tilbageskødning. I samme forbindelse vil advokaten præcisere, at Vængerne ikke umiddelbart er tilbøjelige til at acceptere anden virksomhed end dagligvareforretning med mindre KFI vil medvirke til en præcisering af Vængernes rettigheder, herunder med Vængerne som påtaleberettiget.

Bestyrelsen vil holde Jer orienteret via hjemmesiden og udsendelse af nyhedsbrev via e-mail. Vi vil derfor opfordre Jer til at tilmelde Jer dette nyhedsbrev via hjemmesiden.

Benyt dette link og tilmeld din e-mail adresse.

Bilag: Ny deklaration kan læses på hjemmesiden.

Red.

Ny deklaration for Orholt Allé 10

Hent den ny deklaration pr. 26. februar 2015 her  NB! Aflyst

Brev til kommunen 1. juni 2015

Læs brevet her

Svar fra kommunen 25 juni 2015

Læs svaret her

Brev til Lars Hoppe - Motion og Liv 27. juni 2015

Brevet kan læses her