Regler for parkering

Ingen hjul på fortorvet og ingen lastbilparkering, tak!

Folketinget har i februar 2014 vedtaget en ny lov vedr. parkering og nu er det helt generelt for hele landet, at det ikke er tilladt at parkere med hjulene på fortorvet i bymæssig bebyggelse. Det har dog hele tiden været ulovligt i Aarhus Kommune. Så denne bil er parkeret hensynsløst og ulovligt. Fx kan en barnevogn ikke komme forbi på fortorvet og fliserne kan blive trykket, synker og knækker evt.

 

 

Ny bekendtgørelse om standsning og parkering i Aarhus Kommune pr. 3/3-2014 – uddrag:

§1. Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

§2. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne med videre) må ikke parkeres i mere end 12 timer.

Stk. 3. Påhængskøretøjer, herunder sættevogne, med tilladt totalvægt over 750 kilo må ikke parkeres inden for tættere bebygget område ... (som Tranbjerg), i weekenden og på helligdage og må heller ikke parkeres på hverdage i tidsrummet klokken 18.00 til 06.00, medmindre andet er bestemt ved afmærkning.

Stk. 4. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kilo (lastbiler, varebiler, busser m.v.) må ikke parkeres inden for tættere bebygget område... (som Tranbjerg), i weekenden og på helligdage og må heller ikke parkeres på hverdage i tidsrummet klokken 18.00 til 06.00, medmindre andet er bestemt ved afmærkning.

Se evt. mere her: www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Parkering