Klipning af hække og træer ved veje og stier

Det er nu tid til at få klippet hækken. Af hensyn til den frie passage skal hække og træer m.m. beskæres og klippes. Vi gør opmærksom på, at det er den enkelte grundejer der selv er ansvarlig herfor, og at hegn/hæk eller anden beplantning ud sti eller vej ikke må overskride skel - reglen er også gældende ved brandstier og vendepladser.

Vis hensyn og følg reglerne: Hække og anden beplantning skal være klippet ind i flugt med skel mod vej eller sti og således, at grenene ikke dækker for gadelys og vejskilte. Grundejerne ved vejkryds skal være særligt opmærksomme på beplantning på hjørner, som eventuelt skal beskæres i henhold til oversigtsdeklarationen. Udhængende grene skal studses eller beplantningen skal holdes opstammet, således at der holdes en fri højde over vejen på mindst 4,50 m – over fortove og rabatter dog 2,50 m. Se også tegningen her: