Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.30

Pyramidesalen

Tranbjerg Lokalcenter

Torvevænget 3

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse.
  4. Godkendelse af revisor.
  5. Indkomne forslag
  6. Budget for det kommende år.
  7. Fastlæggelse af kontingent.
  8. Valg til bestyrelsen.
  9. Valg af 2 suppleanter. 
  10. Eventuelt.

Ad. punkt 5. Indkomne forslag.

Ifølge vedtægterne, er sidste frist for rettidig indsendelse af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

den 15. februar.

Har du nogle forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være formanden i hænde senest den 15. februar 2017.  

Bestyrelsen