Resultatopgørelse for Grundejerforeningen Vængerne

20162015Budget 2016Budget 2017
Kontingenter 666.000 654.000 654.000 777.000
Overført til Vejfonden-130.800-130.800-130.800-155.400
Nettorenteindtægter 54020.7390 0
Annoncer 4.4503.900 3.500 3.500
Teltleje 1.600 2.3151.600 1.600
Udlejning af grill1500 1000
Udlejning borde/stole 1.4501.085 500 500
Diverse indtægter 0 3.112 500 500
Indtægter 543.390 554.351 529.400 627.700
Bogføring 9.06211.81912.000 12.000
Kontorhold og lokaleleje 1.9066.06410.000 10.000
PBS-omkostninger 4.298 4.614 7.000 7.000
Corporate Netbank og Internet 2.968 3.9695.000 5.000
Vedligeholdelse af inventar 5.97711.563 15.000 15.000
Revision og advokatbistand 27.90671.18820.000 20.000
Bestyrelsesomk. og -møder 44.55939.855 45.000

50.000

Inkassoomkostninger 0 0 2.000 2.000
Repræsentation0545 1.000 1.000
Forsikring 12.6708.200 15.000 15.000
Generalforsamling2.6114.488 3.000 3.000
Tab på restancer 00 3.600 3.600
Diverse omkostninger 100200 1.000 1.000
Hensat jubilæum10.00020.000 10.00010.000
Administrationsomk.122.057182.505149.600154.600
Vedligeh. grønt område, fast197.765193.188198.000202.000
Beskæring023.78235.00035.000 
Vedligeh. grønt område, løst 9.02712.610 10.000 10.000
Vedligeholdelse, stisystem 81.0816.76335.000 135.000
Vedligeholdelse, multibane 31.49629.895 40.000 40.000

Vedligeholdelse og afskrivninger, legefaciliteter

5.728012.00012.000
Vandforbrug 0-189  0 0
Snerydning 19.17433.39430.00030.000
Medlemsarrangementer 41.12944.75042.00042.000
Bladdrift 14.22718.90518.00018.000
Hjemmeside 2581.1717.0007.000
Øvrige driftsomkostninger   399.885364.269427.000531.000
Resultat 21.4487.577-47.200 -57.900

Balance for Grundejerforeningen

20162015
DKKDKK

Aktiver

Multibane00
Legeplads00
Telt00
AnIægsaktiver00
Bankindestående765.174791.155
Periodeafgrænsningsposter51.16960.384
Mellemregning Vejfonden69.1822.463
Omsætningsaktiver885.525854.002
Aktiver885.525854.002

Passiver

Saldo, primo792.802785.225
Årets resultat21.4487.577
Egenkapital814.250 792.802
Leverandører af varer og tjenesteydelser21.27520.000
Anden gæId50.00040.000
Periodeafgræningspost01.200
Kortfristet gæld71.27561.200
GæId71.27561.200
Passiver885.525854.002

Resultatopgørelse for Vejfonden

20162015Budget 2016Budget 2017
Renter og aktieudbytte

6.248

34.493

3.500

3.500

Overført fra

grundejerforeningen

-130.800-130.800-130.800-130.800

Kursregulering, aktier

2.8043.78800
Diverse indtægter 0000
Indtægter139.852169.081134.300158.900
Forbrugt til vedligeholdelse123.135185.492200.000200.000
Administration21903.0003.000
Omkostninger123.354185.492203.000203.000
Årets resultat16.498-16.411-68.700-44.100

Balance for Vejfonden

20162015

Aktiver

Aktier, Nordea, 984 stk.77.39174.587
Finansielle aktiver77.39174.587

Bankindestående

1.819.7621.739.349

Omsætningsaktiver

1.819.762

1.739.349

Aktiver

1.897.153

1.813.936

Passiver

Saldo, primo1.811.473

1.827.884

Årets resultat16.498-16.411

Egenkapital

1,827,971

1.811.473

 

Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne

69.1822.463

Kortfristet gæld

69.182

2.463

GæId

69.182

2.463

Passiver

1.897.153

1.813.936