Indkomne forslag:

Bestyrelsen har i forbindelse med optagelsen af Orholt Allé 10, som medlem af grundejerforeningen gennemgået vedtægterne, og fremsætter derfor nedenstående forslag til behandling på generalforsamlingen den 30. marts 2017.

Forslag 1.

§3, stk. 2: ”Som medlem af grundejerforeningen er daginstitutionen Skovgårdsvænget 600, 8310 Tranbjerg, da institutionen er beliggende på matr. nr. 3 sq, Jegstrup By, Tranbjerg.
Endvidere er ejeren af ejendommen matr.nr. 3 sp, Jegstrup By, Tranbjerg, beliggende Orholt Alle 10, 8310 Tranbjerg ligeledes medlem af grundejerforeningen.
Skovgårdsvænget 600 betaler 12 x kontingent og Orholt Alle 10 betaler 10 x kontingent”.

Forslag 2.

§5, stk. 4: ”Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt eller ved udsendelse pr. E-mail, og meddeles på foreningens hjemmeside af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Medlemmerne skal påse, at grundejerforeningen har deres korrekte E-mailadresse”.

Forslag 3.

§5, stk. 6. pkt. 7 Fastlæggelse af kontingent, samt overførsel af midler til vejfonden for det kommende år.

Forslag 4.

§7, stk. 1 pkt. 7: fra linie 3 ændres til ”Ovennævnte nyhedsformidling sker efter bestyrelsens beslutning, enten i foreningens eget blad/hjemmeside, udsendelse af nyhedsbrev via E-mail eller evt. i forbindelse med et af flere foreninger i Tranbjerg udgivet blad”.

Forslag 5.

§10 B stk 8b fjernes idet der ikke længere udstedes check. Efterfølgende konsekvens rettes c til b.

Forslag 6.

§10 stk. 12 afsnit 1. Fjernes ”en gang i kvartalet” - så sætningen fremover er: ”De indkomne midler indsættes på en særlig vejkonto”.