Generalforsamling 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling

torsdag den 30. marts 2017 kl. 19.30

Pyramidesalen - Tranbjerg Lokalcenter

Torvevænget 3

Med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse.
 4. Godkendelse af revisor.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget for det kommende år.
 7. Fastlæggelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår 1.400 kr. årlig (uændret)).
 8. Valg til bestyrelsen:
  a) Kasserer for 2 år
  (Erling Brockhoff - modtager ikke genvalg)
  b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  (Jens Erik Posselt - modtager genvalg)
  (Steen Boye - modtager genvalg)
  (Knud Dreier - modtager genvalg)
 9.  Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  (Vakant)
  (Vakant)
 10. Eventuelt.

Ad. punkt 5. Ifølge vedtægterne, var sidste frist for rettidig indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, den 15. februar.

 

Vel mødt! Bestyrelsen, 

Grundejerforeningen Vængerne