Budget 2017 for Grundejerforeningen Vængerne

2016Budget 2017
Kontingenter666.000777.000
Overført til Vejfonden-130.800-155.400
Nettorenteindtægter 540 0
Annoncer4.4003.500
Teltleje 1.600 1.6001.600 1.600

Udlejning af grill

1500
Udlejning borde/stole1.450 500
Diverse indtægter0 500
Indtægter 543.390 627.700
Bogføring 9.062 12.000
Kontorhold og lokaleleje 1.906 10.000
PBS-omkostninger 4.298 7.000
Corporate Netbank og Internet 2.968 5.000
Vedligeholdelse af inventar 5.977 15.000
Revision og advokatbistand 27.906 20.000
Bestyrelsesomk. og -møder 44.559 50.000

Inkassoomkostninger

0 2.000
Repræsentation0 1.000
Forsikring12.670 15.000
Generalforsamling 2.611 3.000
Tab på restancer0 3.600
Diverse omkostninger 100 1.000
Hensat jubilæum 10.000 10.000
Administrationsomk. 122.057 154.600
Vedligeh. grønt område, fast 197.765 202.000
Beskæring 0 35.000
Vedligeh. grønt område, løst 9.02710.000
Vedligeholdelse, stisystem 81.081  135.000
Vedligeholdelse, multibane 31.496 40.000
Vedligeholdelse og afskrivninger, legefaciliteter 5.72812.000
Vandforbrug 00
Snerydning 19.174 30.000
Medlemsarrangementer 41.12942.000
Bladdrift 14.227 18.000
Hjemmeside 258 7.000
Øvrige driftsomkostninger 399.885531.000
Anlægsomkostninger 00
Resultat21.448 -57.900

Budget 2017 for Vejfonden

2016Budget 2017
Renter og aktieudbytte62483.500
Overført fra grundejerforeningen-130.800-155.400
Kursregulering, aktier2.8040
Diverse indtægter00
Indtægter139.852158.900
Forbrugt til vedligeholdelse123.135200.000
Administration2193.000
Omkostninger123.354203.000
Årets resultat16.498-44.100