Resultatopgørelse for Grundejerforeningen Vængerne

20152014 Budget 2015 Budget 2016
Kontingenter 654.000 654.000 654.000 654.000
Overført til Vejfonden-130.800-130.800-130.800-130.800
Nettorenteindtægter 20.739 20.535 10.000 0
Annoncer 3.900 0 3.500 3.500
Teltleje 2.315 800 1.600 1.600
Udlejning af grill 0 100 100 100
Udlejning borde/stole 1.085 770 500 500
Diverse indtægter 3.112 625 500 500
Indtægter 554.351 546.030 539.400 529.400
Bestyrelseshonorarer 0 10.000 10.000 0
Bogføring 11.819 0 0 12.000
Kontorhold og lokaleleje 6.064 7.470 10.000 10.000
PBS-omkostninger 4.614 4.267 5.000 7.000
Corporate Netbank og Internet 3.969 2.407 3.000 5.000
Vedligeholdelse af inventar 11.563 -1.854 15.000 15.000
Afskrivninger0000
Revision og advokatbistand 71.188 25.750 20.000 20.000
Bestyrelsesomk. og -møder 39.855 44.942 45.000

45.000

Inkassoomkostninger 0 375 2.000 2.000
Repræsentation 545 293 1.000 1.000
Forsikring 8.200 10.660 15.000 15.000
Generalforsamling4.488 23.878 2.500 3.000
Tab på restancer 0 -2.400 3.600 3.600
Diverse omkostninger 200 0 1.000 1.000
Hensat jubilæum20.00010.000 10.00010.000
Administrationsomk.182.505135.788143.100149.600
Vedligeh. grønt område, fast193.188188.088195.000198.000
Beskæring23.7829.45035.00035.000 
Vedligeh. grønt område, løst 12.610 85 10.000 10.000
Vedligeholdelse, stisystem 6.763 38.425 25.000 35.000
Vedligeholdelse, multibane 29.895 29.792 40.000 40.000

Vedligeholdelse og afskrivninger, legefaciliteter

09.68810.00012.000
Vandforbrug -18917.844  0 0
Snerydning 33.39415.28930.00030.000
Medlemsarrangementer 44.75023.83142.00042.000
Bladdrift 18.90513.84615.00018.000
Hjemmeside 1.1715.12310.0007.000
Øvrige driftsomkostninger   364.269351.461412.000427.000
Resultat 7.577 58.781 -15.700 -47.200

Balance for Grundejerforeningen

20152014
DKKDKK

Aktiver

Legeplads00
Telt00
AnIægsaktiver00
Bankindestående791.155822.168
Andre tilgodehavender03.919
Periodeafgrænsningsposter60.38460.000
Mellemregning Vejfonden2.4632.463
Omsætningsaktiver854.002888.550
Aktiver854.002888.550

Passiver

Saldo, primo785.225726.444
Årets resultat7.57758.781
Egenkapital792.802 785.225
Leverandører af varer og tjenesteydelser20.00078.525
Anden gæId40.00020.000
Periodeafgræningspost1.2004.800
Kortfristet gæld61.200103.325
GæId61.200103.325
Passiver854.002888.550

Resultatopgørelse for Vejfonden

20152014Budget 2015Budget 2016

DKK

DKK

DKK
Renter og aktieudbytte

34.493

32.438

20.000

3.500

Overført fra

grundejerforeningen

-130.800-130.800-130.800-130.800

Kursregulering, aktier

3.788-9800
Diverse indtægter 0 000
Indtægter169.081163.140150.800134.300
Forbrugt til vedligeholdelse185.492140.186200.000200.000
Administration03.00003.000
Omkostninger185.492143.186200.000203.000
Årets resultat-16.41119.954-49.200-68.700

Balance for Vejfonden

20152014
DKKDKK
Aktiver
Aktier, Nordea, 984 stk.74.58770.799
Finansielle aktiver74.58770.799
Tilgodehavender02.100

Bankindestående

1.739.3491.757.448

Omsætningsaktiver

1.739.349

1.759.548

Aktiver

1.813.936

1.830.347
Passiver
Saldo, primo

1.827.884

1.807.930
Årets resultat-16.41119.954

Egenkapital

1.811.473

1.827.884

Kortfristet gæld

00

Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne

2.4632.463

Kortfristet gæld

2.463

2.463

GæId

2.463

2.463

Passiver

1.813.936

1.830.347