Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse.
 4. Godkendelse af revisor.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget for det kommende år.
 7. Fastlæggelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår 1.400 kr. årlig.
 8. Valg til bestyrelsen:
  a) Formand 2 år
  (Michael C. Knudsen - modtager genvalg)
  b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  (Jan Smidstrup - modtager ej genvalg)
  (Giuseppe Coco - modtager valg)
  c) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
  (Vakant)
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  (Vakant)
  (Vakant)
 10. Eventuelt.

Vel mødt! Bestyrelsen, 

Grundejerforeningen Vængerne