Budget for Grundejerforeningen Vængerne 2016

Budget 2015Budget 2016
Kontingenter654.000654.000
Overført til Vejfonden-130.800-130.800
Nettorenteindtægter10.0000
Annoncer3.5003.500
Teltleje1.6001.600
Udlejning af grill100100
Udlejning borde/stole500500
Diverse indtægter500500
Indtægter539.400529.400
Bestyrelseshonorarer10.0000
Bogføring012.000
Kontorhold og lokaleleje10.00010.000
PBS-omkostninger5.0007.000
Corporate Netbank og Internet3.0005.000
Vedligeholdelse af inventar15.00015.000
Afskrivninger00
Revision og advokatbistand20.00020.000
Bestyrelsesomk. og -møder45.000

45.000

Inkassoomkostninger2.0002.000
Repræsentation1.0001.000
Forsikring15.00015.000
Generalforsamling2.5003.000
Tab på restancer3.6003.600
Diverse omkostninger1.0001.000
Hensat jubilæum10.00010.000
Administrationsomk.143.100149.600
Vedligeh. grønt område, fast195.000198.000
Beskæring35.00035.000 
Vedligeh. grønt område, løst 10.00010.000
Vedligeholdelse, stisystem25.00035.000
Vedligeholdelse, multibane40.00040.000

Vedligeholdelse og afskrivninger, legefaciliteter

10.00012.000
Vandforbrug  00
Snerydning30.00030.000
Medlemsarrangementer42.00042.000
Bladdrift15.00018.000
Hjemmeside10.0007.000
Øvrige driftsomkostninger   412.000427.000
Resultat-15.700-47.200