Generalforsamling 2014

Dokumenter:

Hent referatet fra den ordinære generalforsamling 2014 som pdf.

Hent regnskabet for 2013 samt budgettet for 2014 som pdf .

Hent beretning for 2013 som pdf.