Generalforsamling 2013

Hent referatet fra generalforsamlingen 2013 som pdf.

Hent regnskabet for 2012 samt budgettet for 2013 som pdf.

Hent beretning for 2012 som pdf.