Generalforsamling 2012

Hent referatet fra den ekstraordinære generalforsamlingen 2012 som pdf.

Hent referatet fra generalforsamlingen 2012 som pdf.

Hent regnskabet for 2011 samt budgettet for 2012 som pdf

Hent beretning for 2011 som pdf.